Ausschuss Junge Generation

Funktion Name
Ausschussvorsitzender Peter Schaap
New Generation Programm Burkhard Gronwald
Jahresaustausch Outbound Patrick Plöger
Jahresaustausch Inbound Wolfgang Breme
Rotex Ines Martin Pelegrina
Kurzaustausch Volker Haas
Rotaract Distriktsprecher Johannes Traub
Ausschuss Junge Generation

Vorsitzender des Ausschusses Junge Generation & Inbound-Reisen

Peter Schaap
 
RC Geldern
 
Tel.: 02834 - 28 88
 
E-Mail: dr.schaap-straelen[at]t-online.de 

New Generation Programm

Burkhard Gronwald
 
RC Willich
 
Tel.: 02154 48 41 48
 
E-Mail: ngse[at]rotary1870.de

Jahresaustausch Outbound

Patrick Plöger
 
RC Telgte
 
Tel.: 0172 18 74 777
 
E-Mail: patrik.ploeger[at]gmx.de

Jahresaustausch Inbound

Wolfgang Breme
 
RC Ratingen
 
Tel.: 02102 - 39 95 95
 
E-Mail: wolfgang_breme[at]web.de

Rotex

Ines Martin Pelegrina

Tel.: 02041 77 19 743

E-Mail: inesmp88[at]hotmail.com

Kurzaustausch (Familienaustausch, Camps)

Volker Haas
 
RC Gladbeck-Kirchhellen
 
Tel.: 02041 - 68 84 84
 
E-Mail: vhaas[at]haas-hoeing.de

Rotaract Distriksprecher

Johannes Traub

RAC Düsseldorf

Tel.: 01525 04 89 12 07

E-Mail: johannes.traub@rotaract.de